26. srpna 2016

Aktivity

Během dvou let trvání projektu VASIE byly partnerstvím realizovány následující aktivity, spolu s a pro mladé znevýhodněné lidi a pro starší lidi:

1. Průzkum / analýza: průzkum a vyvinutí opatření učení
Jednalo se především o vytvoření a definování společného referenčního rámce pro celé partnerství s cílem objasnit obsah vyvinutého vzdělávání pro Mezigenerační kolektivní setkání (MKS) / opatření učení.
Partneři proto sesbírali informace od skupiny studujících, aby se objasnily potřeby, jejichž naplnění by mělo zajistit opatření učení během jeho realizace.
Partneři ve svých regionech vyhledali místní příklady dobré praxe spojené s aktivním stárnutím a mezigenerační solidaritou, aby se inspirovali k vytvoření pedagogického obsahu. Soubor zmapovaných informací sloužil jako základ pro zpracování zadávacích podmínek, které obsahují podmínky pro vyvinutí opatření učení.

2. Modelizování opatření učení se a jeho ověření v praxi
Jednalo se o vyvinutí vzdělávacího opatření pro seniory a mladé lidi, jehož posláním bylo klást otázky účastníkům o jejich přizpůsobení se prostředí (sociálnímu a / nebo profesnímu), podpořit přenos kompetencí mezi mladými lidmi a seniory, prostřednictvím mezigeneračních kolektivních setkání, což mělo být klíčem k úspěchu.

Aby bylo možné vytvořit pedagogickou produkci, bylo třeba:

– splnit požadavky zadávacích podmínek, které byly zpracovány během průzkumu;
– vytvořit skladbu obsahu;
-vyvinou vzdělávací a informační prvky.

Partneři proto pracovali s 3 kompetencemi, které byly nejžádanější ve všech partnerských zemích, a to:

I. (opětovné) přizpůsobení prostředí (život v podniku / společenský život);
II. komunikace & ICT (Informační a komunikační technologie);
III. znovunabytí jistoty: sebepotvrzení (emoční inteligence) / sebeúcta (důvěra).

3. Internetová stránka projektu a virtuální společenství
Nyní, po dokončení jsou všechny nástroje VASIE veřejné a dají se stáhnout z internetové stránky projektu. Vytvořeno bylo i virtuální společenství uživatelů (viď https://www.facebook.com/Active-Ageing-and-Intergenerational-Solidarity-in-EuropeVASIE-Project-1608834419445507/).