12. července 2016

Cílová skupina

Projekt VASIE se zaměřil na konkretizaci politik ve prospěch aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v Evropě, přičemž vytvořil specifickou nabídku vzdělávání určeného pro seniory a mladé lidi nebo pro všechny lidi nebo organizace, které působily v jejich bezprostředním okolí.

Přesněji řečeno, jednalo se o práci především, ne však výlučně, se dvěma následujícími cílovými skupinami:

lidmi v předdůchodovém věku a s čerstvými důchodci, kteří procházejí etapou přechodu od skončení práce a nástupu do důchodu;
mladými lidmi, kteří by rádi vstoupili na trh práce, ale mají s tím problémy: zdravotní postižení; potíže s učením; ekonomické, sociální a geografické problémy nebo kulturní rozdílnosti.

Každá partnerská země testovala pomůcky vytvořené v rámci projektu VASIE, aby ověřila jejich účinnost a přiměřenost. Po ukončení ověřování v praxi byla zpracována dokonalejší verze pomůcek.

Testování se uskutečnilo v každé zemi konsorcia nejdříve na skupině svědků složené z 10 seniorů a 10 mladých lidí, ale také s 2 lektory/animátory, celkově tedy na 154 «testovacích učících se».

Po odsouhlasení byly učené moduly použity ve skupinách konečných příjemců, skládajících se z 30 seniorů a 30 mladých lidí v každé zemi, tedy celkově se vzdělávání zúčastnilo 420 lidí ve všech regionech partnerství.