17. května 2016

Původ

Projekt VASIE «Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Evropě» je projekt zapadající do rámce Evropského programu ERASMUS +, strategická partnerství, ve výchově dospělých. Bude se realizovat od září 2015 do srpna 2017.

Vzhledem k ekonomické a sociální výzvě, kterou je stárnutí obyvatelstva, problém získat první zaměstnání a rekordní nezaměstnanost mladých lidí, klade Evropská komise důraz na aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu v členských státech.

Protože spolupráce a výměny mezi mladými a méně mladými lidmi umožňují vytvářet, nabýt a zhodnotit kompetence přenositelné do profesního prostředí (například svět podniků pro mladé a svět různých dobrovolných sdružení pro seniory).

Tyto kompetence jsou ve světě stále více vyhledávané, jak to zdůrazňuje OECD, kde informační a komunikační technologie získávají každý den stále více na důležitosti: «pracující 21. století musí být vybaveni schopnostmi zpracování informací a různými „generickými“ kompetencemi, jako je mezilidská komunikace, samo-organizace a způsobilost učit se. Disponování takovými kompetencemi umožní pracovníkům čelit nejistotě na trhu práce, který prochází změnami».

Proto, v rámci strategie Evropa 2020, se sedm evropských partnerů spojilo, aby společně vytvořili pomůcky umožňující (opětovnému) naučení se žít spolu a podpořit solidaritu mezi generacemi: vyměňovat si názory a zkušenosti a spolupracovat, přičemž se rozvíjejí sociální kompetence.

Výběr sociálních kompetencí vybraných do projektu VASIE se opírá především o mini sondu, realizovanou u spotřebitelů služeb partnerských organizací projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *