17. května 2016

Výsledky

Projekt VASIE dokazuje svůj inovativní charakter, neboť umožnil mladým lidem a seniorům vzájemně sdílet zkušenosti, odborné znalosti a vzájemně se doplňovat. A to s cílem vytvořit postup specifického vzdělávání určeného pro ně, přičemž jádrem procesu realizovaného v rámci projektu byly sociální kompetence.

Kvůli dosažení očekávaných výsledků projektu vaši, partneři vytvořili:

1. Kit (sobor pomůcek) VASIE, přeložen do všech jazyků partnerství, který obsahuje:
I. průzkum potřeb a zmapování příkladů dobré praxe,
II. modelizování opatření učení s vytvořeným obsahem,
III. příručku uchopení do ruky Kitu VASIE.

2. Brožurku probíraných sociálních kompetencí, která byla účastníkům předávána na konci
mezigeneračních kolektivních setkání. Tato brožurka představuje kompetence využitelné
v profesním nebo společenském životě.

3. Internetovou stránku projektu, odkud může být staženy výsledky projektu, aby byly zpřístupněny
co největšímu počtu zájemců a na druhé stárne virtuální společenství VASIE, které nabízí
praktické informace, názory, rady, …. výměny mezi účastníky projektu.

4. Jednotliví partneři využili výsledky projektu a zorganizovali informační činnosti a difúzi. V
období od září 2016 do března 2017 každý projektový partner zorganizoval místní prezentační
seminář VASIE. Závěrečná konference VASIE se konala v červnu 2017 v Rakousku.