2. Σεπτεμβρίου 2016

Αποτελέσματα

Το έργο VASIE είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, διότι επιτρέπει στους νέους και τους ηλικιωμένους να ανακαλύψουν και να μοιραστούν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη συμπληρωματικότητά τους. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν εργαλεία κατάρτισης για αυτούς, βάζοντας τις κοινωνικές δεξιότητες στο επίκεντρο των διεργασιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου VASIE, οι εταίροι ανέπτυξαν:
1. Το VASIE kit, μεταφρασμένο στις γλώσσες των εταίρων που περιλαμβάνει:
i. Διάγνωση αναγκών και συλλογή καλών πρακτικών
ii. Εκπαιδευτικό εργαλείο με δομημένο περιεχόμενο
iii. Γρήγορος οδηγός εφαρμογής του VASIE kit.

2. Ένα portfolio των προ-απαιτούμενων κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες αποκτούνται από τους συμμετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης. Το χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει τις κοινωνικές δεξιότητες του ωφελούμενου ώστε να τις ταιριάζει με συγκεκριμένες εργασιακές ή κοινωνικές δραστηριότητες.

3. Την ιστοσελίδα του έργου στην οποία τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα από μεγάλο αριθμό χρηστών, καθώς και την εικονική κοινότητα του VASIE η οποία θα προσφέρει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές, συστάσεις και ανταλλαγές ιδεών.

4. Οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα του έργου και θα οργανώσουν δραστηριότητες ενημέρωσης και διάδοσης. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Μάρτη 2017, ένα σεμινάριο παρουσίασης του έργου VASIE οργανώθηκε σε τοπικό επίπεδο από κάθε εταίρο του έργου. Το τελικό συνέδριο VASIE πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία τον Ιούλιο του 2017.