2. Σεπτεμβρίου 2016

Γκαλερί φωτογραφιών

IRIPS (Γαλλία) Συνάντηση 1:
Στις 6 Δεκεμβρίου 2016, 16 νέοι και ηλικιωμένοι συνολικά και 2 διαμεσολαβητές ενεπλάκησαν στην 1η συνάντηση που σχετίζονται με το 1ο Συλλογική μεταξύ γενεών Σύνοδος (CIS) που σχετίζονται με τη θεματική: «Γνωρίζοντας τον εαυτό του για να γνωρίσουμε καλύτερα τους άλλους». Αυτή η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που είναι IRIPS εταίρο για την υλοποίηση του έργου VASIE.

IRIPS (Γαλλία) Συνάντηση 2:
Στις 17 Ιανουαρίου 2017, τα 12 νέους και ηλικιωμένους συνολικά και 2 διαμεσολαβητές ενεπλάκησαν στην 2η συνάντηση που σχετίζονται με τη θεματική: «Γνωρίζοντας τον εαυτό του για να γνωρίσουμε καλύτερα τους άλλους», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

IRIPS (Γαλλία) Συνάντηση 3:
Τον Ιανουάριο του 2017, η 24η, 19 νέους και ηλικιωμένους συνολικά και 2 διαμεσολαβητές ενεπλάκησαν στην 1η συνεδρίαση της 2ης Συλλογική Διαγενεακή Σύνοδο που σχετίζονται με τη θεματική: «Οικοδομικά μαζί και να επικοινωνούν», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

IRIPS (Γαλλία) Συνάντηση 4:

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017, 11 νέοι και ηλικιωμένοι συνολικά και 2 διαμεσολαβητές ενεπλάκησαν στη διαγενεακή 4η συνάντηση που σχετίζονται με τη θεματική «Οικοδομικά μαζί και να επικοινωνούν.» Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

IRIPS (Γαλλία) Συνάντηση 5:

Στις 7 Μαρτίου 2017 17 νέους και ηλικιωμένους συνολικά και 2 διαμεσολαβητές ενεπλάκησαν στην 5η γενιά σε γενιά συνάντηση που σχετίζονται με τη θεματική «Οικοδομικά μαζί και να επικοινωνούν.» Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Stimulus (Σλοβακία) Συνάντηση 1:

14.12.2016 σε Považská Bystrica. Αριθμός συμμετεχόντων 10 (5 νεολαία και 5 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο2.

Stimulus (Σλοβακία) Συνάντηση 2:

23.02.2017 σε Považská Bystrica. Αριθμός συμμετεχόντων 18 (9 νεολαία και 9 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο4

Stimulus (Σλοβακία) Συνάντηση 3:

09.03.2017 σε Čadca. Αριθμός συμμετεχόντων 20 (11 νεολαία και 9 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο3

Stimulus (Σλοβακία) Συνάντηση 4:

13.03.2017 σε Považská Bystrica. Αριθμός συμμετεχόντων 19 (10 νεολαία και 9 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο2

Stimulus (Σλοβακία) Συνάντηση 5:

16.03.2017 σε Turzovka. Αριθμός συμμετεχόντων 19 (11 νεολαία και 8 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο4

CSF (Ιταλία) Συνάντηση 1:

25.09.2016 σε Pavia. Αριθμός συμμετεχόντων 32 (23 νεολαία και 9 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο4.

CSF (Ιταλία) Συνάντηση 2:

25.01.2017 σε Pavia. Αριθμός συμμετεχόντων 20 (10 νεολαία και 10 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο2.

CSF (Ιταλία) Συνάντηση 3:

01.03.2017 σε Pavia. Αριθμός συμμετεχόντων 27 (20 νεολαία και 7 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο3.

Filia centrum (Δημοκρατία της Τσεχίας) Συνάντηση 1:

Filia centrum (Δημοκρατία της Τσεχίας) Συνάντηση 2:

Filia centrum (Δημοκρατία της Τσεχίας) Συνάντηση 3:

IASIS NGO (Ελλάδα) Συνάντηση 1:

14.11.2016. Έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στην Αθήνα, όπου σε νέους επιστήμονες και κάποιους μέντορες παρουσιάστηκε η γενική δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου του Vasie, ενώ επικεντρώθηκε στο ΙΟ.2. Αριθμός συμμετεχόντων 22 (18 νεολαία και 4 τους ηλικιωμένους).

IASIS NGO (Ελλάδα) Συνάντηση 2:

20.12.2012. Πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλό ΚΑΠΗ της Αθήνας, με συμμετοχή – μεταξύ άλλων – νέων συμβούλων και ψυχολόγων. Έγινε πρακτική εφαρμογή των θεματικών ΙΟ2, ΙΟ3 και ΙΟ4.
Αριθμός συμμετεχόντων 25 (5 νεολαία και 20 τους ηλικιωμένους).

IASIS NGO (Ελλάδα) Συνάντηση 3:

09.03.2017. Έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στην Αθήνα, με συμμετοχή νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία, όπου τους παρουσιάστηκαν οι θεματικές ΙΟ.3 και ΙΟ.4

CIEP (Βέλγιο) Συνάντηση 1:

15.12.2016 σε Charleroi. Αριθμός συμμετεχόντων 18 (10 νεολαία και 8 τους ηλικιωμένους). Διαγενεακή συνάντηση Νο2.

BFI OOE (Αυστρία) Συνάντηση 1:

BFI OOE (Αυστρία) Συνάντηση 2:

BFI OOE (Αυστρία) Συνάντηση 3: