2. Σεπτεμβρίου 2016

Εταίροι

I.R.I.P.S.

http://www.irips.fr/ Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ένταξης (IRIPS) είναι μια ένωση που διαχειρίζεται των παρακάτω όργανα ...
Διαβάστε περισσότερα

CSF

www.csf.pv.it Το CSF - Services Training Center είναι συμβεβλημένος οργανισμός στην περιοχή της Λομβαρδίας για την παροχή ...
Διαβάστε περισσότερα

OZ Stimulus

www.stimulus.sk Civic association Stimulus, Slovak Republic Η ένωση πολιτών Stimulus είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που βρίσκεται στην ...
Διαβάστε περισσότερα

IASIS NGO

www.iasismed.eu Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ σήμερα απασχολεί πάνω από 50 άτομα. Κύριος στόχος οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική ...
Διαβάστε περισσότερα

CIEP asbl

www.ciep.be Το CIEP είναι η υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης του χριστιανικού εργατικού κινήματος και των συστατικών οργανώσεων ...
Διαβάστε περισσότερα

Filia

www.filiacentrum.cz Το Filia centrum είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία που έχει συσταθεί για να χρησιμοποιήσει τους πόρους και ...
Διαβάστε περισσότερα

BFI OOE

www.bfi-ooe.at www.bbrz-gruppe.at Είναι ηγέτης στην επιστροφή στην αγορά εργασίας, καθώς στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε ανέργους, καθώς ...
Διαβάστε περισσότερα