2. Σεπτεμβρίου 2016

BFI OOE

BFI_Berufsförderung_Featured

www.bfi-ooe.at

www.bbrz-gruppe.at

Είναι ηγέτης στην επιστροφή στην αγορά εργασίας, καθώς στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε ανέργους, καθώς εξειδικεύεται στα επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της απασχόλησης και σε άλλους τομείς. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και της κατάρτισης που καλύπτουν όλα τα επίπεδα προσόντων, τα οποία σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν σε στενή συνεργασία

με τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Αυστρίας (AMS) και των επιχειρήσεων.

  • Μαθήματα: 5.000

  • Εργαζόμενοι: 1.385 (1.230 συμπεριλαμβανομένων συν τους εκπαιδευτές)

  • Συμμετέχοντες: 51.000

  • Πέντε περιοχές με 45 τοποθεσίες

Το μερίδιο αγοράς στην Άνω Αυστρία: 33%