2. Σεπτεμβρίου 2016

CIEP asbl

CIEP_Featured

www.ciep.be

Το CIEP είναι η υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης του χριστιανικού εργατικού κινήματος και των συστατικών οργανώσεων του, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Συμμαχίας των χριστιανών (4 εκατομμύρια μέλη) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Χριστιανικών Συνδικάτων (με 1,5 εκατομμύρια μέλη), και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών. Το CIEP αναπτύσσει εργαλεία και δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, κυρίως για τα στελέχη και ακτιβιστές των κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και άλλους δημόσιους προορισμούς.

Η πρωτοτυπία του έγκειται κυρίως στη φιλοσοφία της εργασίας του και τη συσσωρευμένη εμπειρία της συμμετοχικής παιδαγωγικής ιδίως μέσω της συνεργασίας με το Ανώτερο Ινστιτούτο Πολιτισμού (άνω των 50 ετών), και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Louvain-la-Neuve (UCL), Ναμούρ (FUNDP) και Μπάγκιτς (πάνω από 20 χρόνια). Το CIEP έχει 14 ομάδες κατάρτισης μη-τυπικής εκπαίδευσης και εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή. Αυτές οι ομάδες εποπτεύονται μέσω της τεχνογνωσία από 70 εκπαιδευτές /συντονιστές του CIEP.

Το CIEP απευθύνεται σε διαφορετικά ακροατήρια:

1. Στους εργαζόμενους ώστε να τους συνοδεύσει στην εκπαίδευσή τους και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας (κυρίως μέσω του μηχανισμού του – CEP)

2. Σε άτομα που αναζητούν εργασία σε προ-κατάρτιση (συνήθως άνθρωποι στην κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες) μέσω της κατάρτισης, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την απόκτηση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δεξιοτήτων