2. Σεπτεμβρίου 2016

Filia

Filia_Featured

www.filiacentrum.cz

Το Filia centrum είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία που έχει συσταθεί για να χρησιμοποιήσει τους πόρους και το δυναμικό ώστε να επωφεληθούν όλοι όσοι είναι κατά κάποιο τρόπο σε μειονεκτική θέση κατά την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Επικεντρωνεται στην περιοχή του Vsetín, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Τσεχικής Δημοκρατίας.

  • Οι ομάδες-στόχοι:

  • Οι νέοι χωρίς εργασιακή εμπειρία ή επαρκή εκπαίδευση

  • Οι γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας

  • Τα άτομα άνω των 45

  • Οι ηλικιωμένοι

  • Οι μακροχρόνια άνεργοι

με στόχο να τους παρέχουν υποστήριξη για να ενσωματωθούν στην κοινωνία και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Οι κύριες δραστηριότητες του εστιάζουν στον τομέα της παροχής συμβουλών, της εκπαίδευσης, και καθοδήγησης, του ελεύθερου χρόνου και των φιλανθρωπικών προγραμμάτων που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους συμμετέχοντες, για:

  • Τον συντονισμό τόσο της οικογενειακής όσο και της επαγγελματικής ζωής

  • Τη διαχείριση της προόδου των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και την αξιοπρεπή ζωή σε ηλικιωμένους