2. Σεπτεμβρίου 2016

Υπόβαθρο

Το έργο VASIE «Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην Ευρώπη» αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης /στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων (πρόγραμμα 2014-2020). Θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2015 και του Αυγούστου 2017.

Αντιμετωπίζοντας την οικονομική και κοινωνική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού, σε συσχετισμό με τη δυσκολία ανεύρεσης πρώτης εργασίας και του επιπέδου ρεκόρ της ανεργίας των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρωθεί στην ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στο εσωτερικό των κρατών μελών.

Πράγματι, η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ νέων και ηλικιωμένων μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, την απόκτηση και την προώθηση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα (τον επιχειρηματικό κόσμο για τους νέους και τις κοινωνικού τύπου ενώσεις για τους ηλικιωμένους, για παράδειγμα).

Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, αυτές οι δεξιότητες είναι όλο και πιο απαιτητές σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών είναι παρούσες στην καθημερινότητα, «οι εργαζόμενοι τον 21ο αιώνα θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής και γενικές δεξιότητες, όπως η διαπροσωπική επικοινωνία, η αυτο-οργάνωση και η ικανότητα μάθησης. Κατέχοντας αυτές τις δεξιότητες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.»

Έτσι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», επτά ευρωπαίοι εταίροι συναντήθηκαν για να αναπτύξουν εργαλεία ώστε να μάθουν (και πάλι) το πώς να ζούμε μαζί και να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, προκειμένου να μοιράζονται και να συνεργάζονται παράλληλα με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι κοινωνικές δεξιότητες που επιλέγονται στο έργο VASIE βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους χρήστες από τους οργανισμούς-εταίρους του έργου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *