30. decembra 2015

Fotky

IRIPS (Francúzsko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 6. decembra 2016 sa stretlo 16 mladých ľudí a seniorov a 2 lektori na prvom kolektívnom medzigeneračnom stretnutí, na tému: “Poznať seba a tak lepšie poznať iných” v priestoroch Školy druhej šance (E2C), ktorá je partnerom IRIPS, s cieľom overenia KMS.

IRIPS (Francúzsko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 11. januára 2017 sa stretlo 16 mladých ľudí a seniorov a 2 lektori na kolektívnom medzigeneračnom stretnutí, na tému: “Poznať seba a tak lepšie poznať iných” v priestoroch Školy druhej šance (E2C).

IRIPS (Francúzsko) 3. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 24. januára 2017 sa stretlo 19 mladých ľudí a seniorov a 2 lektori, ktorí sa zúčastnili už prvého stretnutia na druhom kolektívnom medzigeneračnom stretnutí, na tému: “Spoločne tvoriť a komunikovať” v priestoroch Školy druhej šance (E2C).

IRIPS (Francúzsko) 4. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 21. februára 2017 sa v priestoroch Školy druhej šance (E2C) 11 mladých ľudí a seniorov a 2 lektori zúčastnili už štvrtého medzigeneračného stretnutia na tému: “Spoločne tvoriť a komunikovať”.

 

IRIPS (Francúzsko) 5. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 7. marca 2017 sa 17 mladých ľudí a seniorov a 2 lektori zúčastnili piateho medzigeneračného stretnutia na tému: “Spoločne tvoriť a komunikovať”. Stretnutie sa konalo v priestoroch Školy druhej šance (E2C).

Stimulus (Slovensko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 14/12/2016 v Považskej Bystrici. Počet účastníkov 10 (5 mladých a 5 seniorov). Overovanie Modulu 02.

Stimulus (Slovensko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 23/02/2017 v Považskej Bystrici. Počet účastníkov 18 (9 mladých a 9 seniorov). Overovanie Modulu 04.

Stimulus (Slovensko) 3. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 09/03/2017 v Čadci. Počet účastníkov 20 (11 mladých a 9 seniorov). Overovanie Modulu 03.

Stimulus (Slovensko) 4. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 13/03/2017 v Považskej Bystrici. Počet účastníkov 19 (10 mladých a 9 seniorov). Overovanie Modulu 02.

Stimulus (Slovensko) 5. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 16/03/2017 v Turzovke. Počet účastníkov 19 (11 mladých a 8 seniorov. Overovanie Modulu 04.

CSF (Taliansko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 25/09/2016 v Pavii. Počet účastníkov 32 (23 mladých a 9 seniorov). Overovanie Modulu 04.

CSF (Taliansko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 25/01/2017 v Pavii. Počet účastníkov 20 (10 mladých a 10 seniorov). Overovanie Modulu 02.

CSF (Taliansko) 3. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 01/03/2017 v Pavii. Počet účastníkov 27 (20 mladých a 7 seniorov). Overovanie Modulu 03.

Filia centrum (Česko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Pilotáž modulu 02 – 17.10.2016

práca v skupinách

Filia centrum (Česko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

Pilotáž modulu 03 – 14.11.2016, 8.3.2017

Práca vo dvojiciach pri popisu imaginárnej osoby

Sebaprezentácia a význam sociálných sietí

Filia centrum (Česko) 3 Vzdelávacie stretnutie:

Pilotáž modulu 04 – 31.10.2016

Práca vo dvojiciach – aktivita „čmáranice“

Rozprávanie príbehov

IASIS NGO (Grécko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 14/11/2016 v zariadení IASIS NGO Aténach. Prezentácia prehľadu projektu VASIE mladým vedcom a mentorom. Počet účastníkov 22 (18 mladých a 4 seniori). Zameranie na Modul 02.

IASIS NGO (Grécko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 20/12/2016 v centre pre seniorov IASIS NGO Aténach za účasti mladých poradcov a psychológov. Počet účastníkov 25 (5 mladých a 20 seniorov). Zameranie na Moduly 02, 03 a 04.

IASIS NGO (Grécko) 3. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 09/03/2017 v zariadení IASIS NGO Aténach. Počet účastníkov 18 (10 mladých a 8 seniorov). Zameranie na Modul 03 a 04.

CIEP (Belgicko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

Dňa 15/12/2016 v Charleroi. Počet účastníkov 18 (10 mladých a 8 seniorov). Overovanie Modulu 02.

BFI OOE (Rakúsko) 1. Vzdelávacie stretnutie:

BFI OOE (Rakúsko) 2. Vzdelávacie stretnutie:

BFI OOE (Rakúsko) 3. Vzdelávacie stretnutie: