13. júla 2016

BFI OOE

BFI_Berufsförderung_Featured

BFI – Inštitút profesijného povýšenia

Rakúsko

www.bfi-ooe.at

www.bbrz-gruppe.at

Sa stal lídrom návratu na trh práce, druhej šance a odbornej kvalifikácie v oblasti zdravia, zamestnanosti v sociálnych službách a v iných oblastiach. Ponúka široké spektrum výchovy a vzdelávania a pokrýva všetky úrovne kvalifikácie, vyvinuté a zabezpečované v úzkej spolupráci s rakúskymi verejnými službami zamestnanosti (AMS) a podnikmi.

  • Počet kurzov: 5.000
  • Počet zamestnancov: 1.385 (včítane 1.230 lektorov)
  • Počet účastníkov: 51.000
  • Päť krajov so 45 pracoviskami
  • Podiel trhu v Hornom Rakúsku: 33 %.