19. novembra 2015

Pozadie

Projekt VASIE «Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita v Európe» je projekt zapadajúci do rámca Európskeho programu ERASMUS +, strategické partnerstvá, vo výchove dospelých. Bude sa realizovať od septembra 2015 do augusta 2017.

Vzhľadom na ekonomickú a sociálnu výzvu, ktorou je starnutie obyvateľstva, problém získať prvé zamestnanie a rekordná nezamestnanosť mladých ľudí, kladie Európska komisia dôraz na aktívne starnutie a medzigeneračnú solidaritu e v členských štátoch.

Pretože spolupráca a výmeny medzi mladými a menej mladými ľuďmi umožňujú vytvárať, nadobudnúť a valorizovať kompetencie prenositeľné do profesijného prostredia (napríklad svet podnikov pre mladých a svet rôznych dobrovoľníckych združení pre seniorov).

Tieto kompetencie sú vo svete čoraz viac vyhľadávané, ako to zdôrazňuje OECD, kde informačné a komunikačné technológie získavajú každý deň čoraz viac na dôležitosti: «pracujúci 21. storočia musia byť vybavení kompetenciami spracovania informácií a rôznymi „generickými“ kompetenciami, ako je medziľudská komunikácia, samo-organizácia a spôsobilosť učiť sa. Disponovanie takýmito kompetenciami umožní pracovníkom čeliť neistote na trhu práce, ktorý prechádza zmenami

Preto, v rámci stratégie Európa 2020, sa sedem európskych partnerov spojilo, aby spoločne vytvorili pomôcky umožňujúce (opätovnému) naučeniu sa žiť spolu a podporiť solidaritu medzi generáciami: vymieňať si názory a skúsenosti a spolupracovať, pričom sa rozvíjajú sociálne kompetencie.

Výber sociálnych kompetencií vybraných do projektu VASIE sa opiera predovšetkým o mini sondu, realizovanú u spotrebiteľov služieb partnerských organizácii projektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *