30. decembra 2015

Výsledky

Projekt VASIE dokazuje svoj inovatívny charakter, lebo umožnil mladým ľuďom a seniorom vzájomne zdieľať skúsenosti, odborné poznatky a vzájomne sa dopĺňať. A to s cieľom vytvoriť postup špecifického vzdelávania určeného pre nich, pričom jadrom procesu realizovaného v rámci projektu boli sociálne kompetencie.

Kvôli dosiahnutiu očakávaných výsledkov projektu VASIE, partneri vytvorili:

1. Kit (sobor pomôcok) VASIE, preložený do všetkých jazykov partnerstva, ktorý obsahuje:
I. prieskum potrieb a zmapovanie príkladov dobrej praxe,
II. modelizovanie opatrenia učenia sa s vytvoreným obsahom,
III. príručku uchopenia do ruky Kitu VASIE.

2. Brožúrku preberaných sociálnych kompetencií, ktorá bola účastníkom odovzdávaná na konci medzigeneračných kolektívnych stretnutí. Táto brožúrka predstavuje kompetencie využiteľné v profesijnom alebo spoločenskom živote.

3. Internetovú stránku projektu, odkiaľ môžu byť stiahnuté výsledky projektu, aby boli sprístupnené čo najväčšiemu počtu záujemcov a na druhej starne virtuálne spoločenstvo VASIE, ktoré ponúka praktické informácie, názory, rady, ….výmeny medzi účastníkmi projektu.

4. Jednotliví partneri využili výsledky projektu a zorganizovali informačné činnosti a difúziu. V období od septembra 2016 do marca 2017 každý projektový partner zorganizoval miestny prezentačný seminár VASIE. Záverečná konferencia VASIE sa konala v júni 2017 v Rakúsku.